Noves formes de reclutar

Els nous reptes del mercat laboral enguany són les noves estratègies de màrqueting de RH, l'escassetat de talent i la Intel·ligència Artificial (IA).

Nuevas formas de reclutar

 En el lloc web https://empleotrabajomadrid.org reflexionen sobre com estos canvis afecten als processos de selecció. 

Respecte a l'escassetat de talent, s'observa en el mercat laboral espanyol una doble tendència d'un menor nombre d'empleats i, al seu torn, d'una major projecció de contractacions.  

Per a afrontar esta situació els reclutadores hauran d'ajudar-se de ferramentes digitals i centrar-se en les tasques d'atraure, convertir i retindre candidats. Tasques que comporten tendències emergents com poden ser la IA (Intel·ligència Artificial), el màrqueting de RH o les relacions amb els candidats. 

Així, i per a fidelitzar als candidats, els reclutadores hauran de reinventar les reserves de talent millorant la comunicació amb els candidats, categoritzant-los i aprofitar al màxim la reserva, doncs poden ser candidats potencials a llarg termini. 

 

Font: https://empleotrabajomadrid.org/2024/01/12/nuevas-formas-de-reclutar-para-este-ano/