Imatge presa des de l'espai. Es veu el territori espanyol: la península ibèrica, els arxipèlags de Canàries i Balears i Ceuta i Melilla. També apareixen en el plànol França i part d'Àfrica.

Qui som

Informa't sobre la nostra missió, organització, finançament i funcions.

La nostra missió

La implantació de la Xarxa de Centres Publicos d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació (Xarxa COE), finançada pels fons NextGenerationEU, és el suport especialitzat del Sistema Nacional d'Ocupació per a enfortir i integrar la igualtat d'oportunitats en el disseny, desenvolupament i evolució de les polítiques públiques de suport a l'activació per a l'ocupació.

 

La Red COE està composta per 20 centres públics i té representació en cadascuna de les comunitats i ciutats autònomes d'Espanya. A més, compta amb un Centre Estatal.

 

En conjunt, els centres públics de la Xarxa posen en marxa projectes innovadors d'orientació per a l'ocupació i promoció de l'emprenedoria amb l'objectiu de millorar l'accés i la integració estable de la ciutadania en el món laboral.

Funcions de la Xarxa COE

La Xarxa COE desenvolupa en conjunt les següents funcions:

1

Avaluar programes d'orientació i emprenedoria qualificats de bones pràctiques per a estendre'ls a altres servicis d'ocupació i territoris.

2

Dissenyar accions innovadores i desenvolupar projectes experimentals sobre orientació, cerca i intermediació laboral.

3

Desenvolupar i executar un pla de formació permanent per a orientadors que incloga formació específica sobre igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens.

4

Dissenyar models i projectes pilot d'emprenedoria.

5

Recolzar la coordinació de projectes d'emprenedoria associats a la capitalització de la prestació per desocupació (pagament únic de l'ajuda).

6

Realitzar seguiment d'actuacions dels organismes que fomenten l'ocupació autònoma, així com en matèria de suport a la creació i a l'ocupació en cooperatives i societats laborals.

7

Estar en contacte amb les associacions representatives de treballadors autònoms i de l'economia social, així com amb altres agents econòmics i socials de l'àmbit de l'orientació i innovació en l'ocupació.

Àrees de treball

La Xarxa COE treballa per a les persones i empreses oferint servicis al llarg de tres grans línies d'actuació.

Icona que mostra típic capell de graduació de col·legis i escoles. Dona sensació d'educació o formació.

Orientació i acompanyament

Millorem l'accés i la integració estable de les persones en el món laboral mitjançant orientació adaptada i personalitzada.

Icona de bandera.

Assessorament a emprenedors

Promovem la creació d'oportunitats laborals a través de l'autoocupació i oferim assessorament integral a les empreses.

Icona d'estrela.

Innovació per a l'ocupació

Realitzem accions noves (webinarios, fires virtuals...) i promovem projectes experimentals d'orientació laboral.

És la imatge d'un puzle de fusta d'un mapa de la península ibèrica. Les comunitats autònomes són peces que encaixen.

T'orientem on estigues

Estem presents en totes les regions d'Espanya. Localitza el teu centre més pròxim per a accedir a servicis més específics o rebre atenció personalitzada.

En pocas palabras

Descubre la utilidad de trabajar en la Red.

  • Logo dels fons NextGenerationEU
  • Logo del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 

La Xarxa COE és una iniciativa contemplada en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU. Este pla és un instrument d'Espanya per a canalitzar els fons de recuperació de la Unió Europea destinats a pal·liar l'impacte de la crisi del COVID- 19 .

 

La implantació de la Xarxa és una inversió del Component 23 d'este pla, que el seu objectiu és aconseguir un mercat de treball més dinàmic, resiliente, inclusiu i preparat per als desafiaments.

 

ElPla de Recuperació, Transformació i Resiliènciaté com a missió augmentar la productivitat i impulsar el creixement cap a una Espanya verda, digital, inclusiva, amb major cohesió territorial i sense bretxes de gènere.