Whatsapp com a instrument per reclutar talent

El mercat laboral cada vegada més dinàmic i més competitiu a causa de la digitalització.

WhatsApp

El mercat laboral cada vegada més dinàmic i més competitiu a causa de la digitalització, ha promogut l'aparició de noves vies de cerca per obtenir un major nombre de resultats en l'obtenció de candidats i un major afinamiento en l'obtenció de perfils adequats a les necessitats de les empreses.  

En els processos de reclutament per internet, les xarxes socials, i, finalment, l'aparició de WhatsApp, ha suposat que els processos de selecció siguin més àgils i senzills. 

Cada vegada són més les empreses que acudeixen a whatsApp com a eina per contactar amb els candidats i verificar les seves qualitats. Aquesta tendència, que es va començar a implementar en 2023 segueix creixent a un ritme accelerat en 2024 ja que s'obté una major immediatesa i una major taxa de personalització i intercanvi d'informació amb els seus clients. 

 

Els avantatges que ofereix whatsapp en comparació dels canals tradicionals de reclutament són múltiples: 

  • Gairebé 3.000 milions d'usuaris usen l'aplicació amb regularitat. 
  • Els missatges de text tenen una taxa d'obertura del 97% (contrasta molt amb el 15% de percentatge que té l'email) 
  • El 90% dels missatges s'obren al cap de 3 minuts d'haver-se rebut. 
  • En les entrevistes amb agents virtuals de Chattyhiring, la valoració de l'entrevista per whatsapp és de 9.1 sobre 10. 
  • Whastapp és l'eina de comunicació més usada en més de 100 països. 
  • El 54% dels usuaris prefereix usar Whatsapp per contactar a nivell empresarial per tenir constància que l'altra part ha llegit la notificació (el doble tick). 
  • Es pot accedir a un missatge per whatsapp amb alguna cosa tan bàsic com un simple escanejo d'un QR o un link. 

 

Les empreses estan integrant l'ús de WhatsApp juntament amb l'ús de IA (Intel·ligència Artificial) per millorar l'eficiència en els processos selectius de tal forma que milloren la comunicació, informant a tot moment al candidat, sense necessitat de cridar o rebre cridades ja que el programari actualitza la informació a tot moment entre el seleccionador i el candidat, la qual cosa suposa la reducció de tasques mecàniques. 

Aquesta integració permet als candidats seguir tot el seu procés de selecció directament des de WhatsApp, oferint una experiència còmoda i adaptada fins i tot als menys digitalitzats. Pels reclutadores, centralitza tots els processos de selecció en una única plataforma, facilitant la comunicació i el seguiment sense necessitat de múltiples aplicacions i permetent-los crear filtres personalitzats.  

Els processos s'agiliten i les respostes gairebé instantànies asseguren poder identificar candidats actius i interessats en menys temps. 

 

Font: RRHHDigital, Empleotrabajomadrid.org, Viterbit.