Programa TándEM : formació i ocupació en entitats sense ànim de lucre

Este programa és un dels quals s'inclouen en la Inversió específica en Ocupació Jove en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El Pla és el resultat de la resposta europea coordinada amb els Estats Membres per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.

Orientació Autor noticia 6
Dos persones treballen juntes

El programa TándEM, inspirado en el buen funcionamiento de las Escuelas Taller y de los Talleres de Empleo gestionados directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), responde a un doble reto: la capacitación de los jóvenes no cualificados y su práctica laboral, abriendo verdaderos horizontes a un proyecto de vida estable.

Per a l'execució de les inversions previstes en el Pla de Recuperació, Espanya rebrà un total aproximat de 140.000 milions d'euros.
TándEM, com a projecte per a la formació en alternança amb l'ocupació, pot ser promogut tant per òrgans, organismes i altres entitats del sector públic estatal com pel conegut com a tercer sector.

Experiència laboral en el tercer sector

Les entitats que es dediquen a proveir a la ciutadania de servicis d'important valor social, s'encarreguen de capacitar i contractar a les persones jóvens interessades per a aportar-los una experiència en organitzacions amb alt nivell d'especialització i vocació de servici. S'estima que més d'1.000 persones jóvens podran ser beneficiàries potencials de TándEM en organitzacions del tercer sector.

L'impuls a l'Ocupació Jove a Ceuta

La Direcció Provincial del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a Ceuta, ha realitzat una aposta decidida per estes entitats. D'esta forma, amb els fons del PRTR el SEPE ha seleccionat 12 projectes d'huit organitzacions sense ànim de lucre.

Amb Tàndem, es potencia la Formació Professional (FP) dual (formació i ocupació) en jóvens ceutíes menors de 30 anys que figuren com a demandants d'ocupació i que no tenen formació específica en l'àmbit en què obtindran el corresponent certificat de professionalitat.

Treball en l'àmbit sociosanitari en Plena Inclusió Espanya

Una d'estes huit entitats que desenvolupa el projecte de formació dual és Plena Inclusió Espanya.
Plena Inclusió contribuïx, amb suport i oportunitats, al fet que cada persona amb discapacitat intel·lectual puga desenvolupar un verdader projecte de vida amb opcions reals d'integració.
A Ceuta estan ja desenvolupant la formació 15 persones jóvens que una vegada la completen obtindran el certificat de professionalitat en l'àmbit de les cures sociosanitàries: tot açò, després d'haver realitzat 9 mesos d'activitat laboral en Plena Inclusió amb el salari corresponent al 75% de la remuneració prevista en el Conveni.

El SEPE farà seguiment d'un projecte que tenen un triple benefici:

La persona joven: demandante de empleo: aprende un oficio y convierte su vocación social en una profesión

El personal docent: realitza una activitat professional qualificada i tècnica

La ciutat de Ceuta: troba en TándEM una resposta a la necessitat local de comptar amb persones especialitzades en cures a la ciutadania.